Vải High Silica Tráng Silicone

with Không có phản hồi

Vải Silica tráng silicone là một loại vải dệt hiệu suất cao, có 96 % SiO2, vải được thiết kế linh hoạt để sử dụng khi tồn tại ở điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt. Vải Silica được tráng phủ lớp … Read More