Văn Phòng

Công Ty TNHH Hải Đông

Địa chỉ: 11A Lương Thế Vinh, Phường 9, TP.Vũng Tàu, Tỉnh Bà rịa Vũng Tàu

Điện thoại: 0254.3573537  –  Fax: 0254.3573273

E-mail: info@easternsea.com.vn

Hot Line: 0986.53.59.59