Vải High-Silica Chịu Nhiệt Độ Cao

with Không có phản hồi

Vải High-Silica chịu nhiệt độ cao là một loại vải dệt hiệu suất cao, có 96 % SiO2, vải được thiết kế linh hoạt để sử dụng khi tồn tại ở điều kiện nhiệt độ khắc nghiệt. Sản phẩm được … Read More

1 2