Nhận gia công và thiết kế vải bạt.

with Không có phản hồi

Chuyên gia công vải bạt chống cháy – thiết kế may nhà, lều chống cháy. Các loại vải bạt: Bạt xanh cam, Bạt Tapaulin, Bạt nhựa… Các loại vải bạt chịu nhiệt, chống cháy. Bôm gốm chịu nhiệt. Vải Carbon. … Read More