Vải UD Aramid

with Không có phản hồi
Vải UD Aramid

Vải UD Aramid

Vải UD Aramid, vải UD Aramid Wovxxen đáp ứng cường độ chịu kéo tốt nhất.

Code No. Style Width Density

(25m/m)

Thick

ness

Weight Roll

length

Re-mark
m/m Warp Fill m/m g/m2 M
YC-150-K UD 600 0 0 0.15 150 50 /
YC-200-K UD 600 0 0 0.2 200 50 /
YC-270-K UD 600 0 0 0.27 270 50 /
YC-300-K UD 600 0 0 0.3 300 50 /
YC-350-K UD 600 0 0 0.35 350 50 /
Follow admin:

Latest posts from