Sợi vải Aramid

with Không có phản hồi

Sợi Vải Aramid

Sản phẩm miếng đệm vải 3 – D là một khái niệm mới được phát triển. Các bề mặt vải được đan xen chặt chẻ để mỗi sợi được đan xen thẳng đứng với các bề mặt. Vì vậy, vải 3–D có thể cung cấp sức chống chịu tốt lõi, độ bền hoàn hảo và vượt trội. Ngoài ra, không gian trống của việc xây dựng có thể được che phủ cung cấp hỗ trợ hiệp đồng với các cột thẳng đứng. Những sản phẩm có triển vọng sử dụng rộng rãi trong ô tô, chuyển động, hàng không, hàng hải, cối xay gió, xây dựng và các ngành công nghiệp khác.

Code No. Style Width Density

(25m/m)

Thick

ness

Weight Roll length Re-mark
m/m Warp Fill m/m g/m2 M
YC-9010 Plain 1020 17 17 0.25 235 100 /
YC-9012 Twill 1020 17 17 0.25 235 100 /
YC-9013 Plain 1020 12.5 12.5 0.16 170 100 /
YC-9602 Twill 1020 13 13 0.2 170 100 /

Chúng tôi rất tự hào giới thiệu đó đặc tính nổi trội của vải Aramid, với các tỷ lệ tải cao nhất của bất kỳ sản phẩm cạnh tranh (ví dụ lớp ít hơn là cần thiết so với các sản phẩm tương tự, trong ví dụ áo khoác chống đạn) vải Aramid chống đạn ổn định nhiệt, và có sẵn trong cả vải cho quần áo bảo hộ và cho công tác tổng hợp. Vui lòng liên hệ với chúng tôi để biết thêm thông tin về sản phẩm mới này.

Code No. Style Width Density

(25m/m)

Thick

ness

Weight Roll

length

Re-mark
m/m Warp Fill m/m g/m2 M
YC-9010 Plain 1020 17 17 0.23 235 100 Twaron 2200 HM /

1610 D

YC-9014 Plain 1020 14 14 0.16 123 100 Twaron 1000 / 2040 BallisYCc /

1100 D

YC-9020 Plain 1020 13 13 0.4 360 100 Twaron 2200 HM /

3320 D

YC-9917 Plain 1270 17 17 0.49 460 50 T-750 / Twaron 1000/

3360 D

YC-9920 Plain 1270 17 17 0.45 460 100 Twaron 2200 HM /

3320 D

YC-9922 Plain 1020

1270

22 22 0.3 200 100 TC-714 /

Twaron 1000 2040 BallisYCc

YC-99736 Basket 2×2 1270

1500

127 127 0.49 410 100 Twaron Type 2000,1680D

Vải màu Aramid

Trước đây, sợi Aramid chỉ có sẵn màu vàng, hoặc màu vàng / đen kết hợp carbon. Để thúc đẩy sự phát triển và cung cấp nhiều sự lựa chọn cho người dùng và các nhà thiết kế, YC đã làm việc rất cật lực để phát triển và tạo ra sản phẩm vải Aramid đa dạng các màu sắc và kết hợp các màu sắc khác lạ. Hiện nay vải YC Aramid không chỉ là sản phẩm đủ đáp ứng mà hoàn hảo đến mức khó tin, cho bạn nhiều lựa chọn hơn nguồn cảm hứng cho các sản phẩm và các dự án hiện tại hoặc tương lai của bạn. Vui lòng gửi email hoặc gọi để biết cụ thể hơn liên quan đến vải màu YC Aramid.

Code No. Style Width Density

(25m/m)

Thick

ness

Weight Roll

length

Re-mark
m/m Warp Fill m/m g/m2 M
YC-3401 K H type 1020 13 13 0.2 200 100 Black +Yellow
YC-9010-4 Plain 1020 17 17 0.25 235 100 Black+Yellow
YC-9142 Plain 1020 13 13 0.2 175 100 Black+Yellow
YC-9143 Plain 1020 13 13 0.2 175 100 Black+Blue
YC-9143-1 Plain 1020 13 13 0.2 175 100 Black+Pale Blue
YC-9144 Plain 1020 13 13 0.2 175 100 Black+Black
YC-9145 Plain 1020 13 13 0.2 175 100 Black+Green
YC-9146 Plain 1020 13 13 0.2 175 100 Black+Orange
YC-9147 Plain 1020 13 13 0.2 175 100 Black+Red
YC-9242 Plain 1020 13 13 0.2 175 100 Black+Yellow+Black
YC-9243 Plain 1020 13 13 0.2 175 100 Black+Blue+Black
YC-9243-1 Plain 1020 13 13 0.2 175 100 Black+Pale Blue+Black
YC-9245 Plain 1020 13 13 0.2 175 100 Black+Green+Black
YC-9246 Plain 1020 13 13 0.2 175 100 Black+Orange+Black
YC-9247 Plain 1020 13 13 0.2 175 100 Black+Red+Black
YC-9331 Plain 1020 13 13 0.2 175 100 Black+3Black+Yellow
YC-9603 Twill 1020 13 13 0.19 190 100 Yellow/Blue
YC-9603-1 Twill 1020 13 13 0.19 190 100 Yellow/Pale Blue
YC-9604 Twill 1020 13 13 0.19 190 100 Yellow/Black
YC-9605 Twill 1020 13 13 0.19 190 100 Yellow/Green
YC-9606 Twill 1020 13 13 0.19 190 100 Yellow/Orange
YC-9607 Twill 1020 13 13 0.19 190 100 Yellow/Red
YC-9623 Twill 1020 13 13 0.165 170 100 Yellow/Blue
YC-9627 Twill 1020 13 13 0.165 170 100 Yellow/Red
YC-9642 Twill 1020 13 13 0.2 175 100 Black+Yellow
YC-9643 Twill 1020 13 13 0.2 175 100 Black+Blue
YC-9643-1 Twill 1020 13 13 0.2 175 100 Black+Pale Blue
YC-9644 Twill 1020 13 13 0.2 175 100 Black+Black
YC-9645 Twill 1020 13 13 0.2 175 100 Black+Green
YC-9646 Twill 1020 13 13 0.2 175 100 Black+Orange
YC-9647 Twill 1020 13 13 0.2 175 100 Black+Red

Màu Aramid trong thiết kế dệt thoi đặc biệt

Đặc biệt thiết kế dệt thoi, mà kiểu dệt cho thấy sự kết hợp màu sắc khác nhau, nếu bạn đang tìm kiếm sự khác biệt, đây là sự lựa chọn tốt nhất của bạn.

Code No. Style Width Density

(25m/m)

Thick

ness

Weight Roll

length

Re-mark
m/m Warp Fill m/m g/m2 M
YC-93126-AK 3×1 Twill 1020 17 17 0.28 228 100 Aramid base, Black x Yellow x Orange
YC-93133-VK 3×1 Twill 1020 17 17 0.28 228 100 Black x Blue, Two sides design
YC-93134-KC 3×1 Twill 1020 17 17 0.28 228 100 Black x Blue, Two sides design
YC-93134-VC 3×1 Twill 1020 17 17 0.28 228 100 Black x Blue, Two sides design
YC-93144-KC 3×1 Twill 1020 17 17 0.28 228 100 Black, Two sides design
YC-93154-AB 3×1 Twill 1020 17 17 0.28 228 100 Black x Green, Two sides design
YC-93154-AC 3×1 Twill 1020 17 17 0.28 228 100 Black x Green, Two sides design
YC-93166-KR 3×1 Twill 1020 17 17 0.28 228 100 Black x Orange x Orange, Two sides desig
YC-93174-KC 3×1 Twill 1020 17 17 0.28 228 17 Black x Red, Two sides design
YC-93176-K 3×1 Twill 1020 17 17 0.28 228 100 Black x Red x Orange, Two sides design
Follow admin:

Latest posts from